5x3

MUSIK mellem BIBEL og MEDITATION


5x3 er en forestilling med levende musik, bibeltekst og guidet meditation.


Vi vil præsentere fem ”strenge” eller ”porte” indad til fordybet nærvær: Krop, åndedræt, hjerte, kreativitet og vågenhed. Hver af disse fem strenge slår vi an på tre måder - gennem en bibellæsning, en meditations-guidning og et stykke musik. 5x3 er fem andagter, hver med tre led - og velsignelsen samler det hele til sidst. Forestillingen inviterer til en fordybelse af nærværet i retning af det mere stille og det højere, og præsenterer med et udførligt programark samt teksthæfte enkle anvisninger for dem, der måtte have lyst til at følge op.


Bibelen sætter ord på menneskers relation til det høje, det hele og det nære. Du skal elske, og du skal ære. Ordet skaber et poetisk univers, hvor mennesket kaldes ud af bundethed og kaos og indsættes til frihed og kærlighed i det konkrete liv. ”Du skal…årvågent vandre med din Gud.” (Mika 6,8).


Mindfulness er et amerikansk ord for andagt, at have sin andagt ved noget. Meditation er at have sin andagt ved det, som du har fået givet – uden at tage det for givet.


Musikken åbner bagom sproget til et rum, hvor du vågent kan være til stede og bevæges i det nuværende øjeblik. Vi har valgt at musicere på klaveret fremfor orgelet, fordi det kan åbne for en anden slags klangligt nærvær. Bach, Liszt, Debussy og Hans Otte.


Arrangementet varer ca. 1½ time, hvorefter vi vil være til rådighed for spørgsmål. Udførligt program og vejledende teksthæfte forefindes. Arrangementet fordrer et velstemt klaver.


(Illustration efter Jes Bertelsens idé)