Om os

MUSIK mellem BIBEL og MEDITATION

Svend Kjærgaard


Svend Kjærgaard er uddannet cand. teol. fra Aarhus Universitet og har virket som sognepræst fra 1985-2005. Han har derudover været underviser på Den frie Lærerskole i Ollerup 1982-85 og været ansat som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse 2007-2015.


Svend er uddannet i supervision på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 2004, uddannet gestaltterapeut hos Bent Falk, 2005, uddannet i Mindfulness MBSR på University of Massachussets, 2016.


Svend har modtaget undervisning i meditation af Jes Bertelsen, Vækstcenteret, i en længere årrække.


Svend tilbyder eksistentiel fordybelse i troens sammenhæng via sin egen virksomhed, Mindfulness i Kirken.

Kristian Giver


Kristian Giver har Diplomeksamen og Musikpædagoisk Eksamen med hovedfaget klaver fra Det jyske Musikkonservatorium 1989 samt Præliminær Organisteksamen fra Vestervig Kirkemusikskole 1995. Han har virket som organist ved Todbjerg og Mejlby Kirker siden 1995. Derudover har Kristian en omfattende koncerterfaring.


Kristian blev uddannet i Mindfulness ved Skolen for Anvendt Meditation i 2016 og har deltaget i træningsforløb i meditation hos Jens-Erik Risom, Peter Bastian og Jon Bertelsen. Derudover har han modtaget supervision hos Lisbet Marschner.


Kristian har deltaget i undervisning i meditation på  Vækstcenteret i Nr. Snede siden 2011, herunder hos Jes Bertelsen siden 2012.